Auktion i Ardre.

Lördagen den 1 inst. mas från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Pettersson, Västerby i Ardre, medelst offentlig auktion försälja omkring 200 tunnor foderrofvor (Bortfelder), 500 kg. midsommarråg, 1,000 kg. myrkorn, ett parti råg och kornhalm, en dragtam, tjur, ett parti torr björk- och furuved samt ett stycke skog till rothuggning m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 oktober d. å.
Alskog den 15 februari 1913.
Hj. Myrén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *