Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Brott mot bygnadsstadgan, husägaren Gunnar Löfqvist stod i dag tilltalad för att ha utan därom till bygnadsnämden gjord anmälan, å sin tomt n:r 2-3 i St. Göransroten XI kv. uppfört en nybygnad afsedd till automobilstall. Han erkände skriftligt och fick böta.

Fyra fyllerister bötfäldes med sedvanliga belopp. En af dem fick böta för två förseelser.

För snatteri stod arbetaren K. A. Lind tilltalad.

Norra häradsrätten.
För äktenskapsbrott dömdes hustru Ida Wahl att böta 250 kr.

Tvisten om några afverkade tallar mellan W. Östman och E. Sköldin på Fårö kunde rätten icke upptaga till pröfning utan hänvisade kär. att först stämma om bättre rätt till det område hvarå de fälda tallarna vuxit.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde å Skogs i Levide. Ordf. e. o. not. Aug. Toll.)
Utslag:

En arbetare från Roma, som stått tilltalad af allm. åklag. för det han en dag i början af sistlidne november med våld brutit upp dörren till arrestlokalen i Hemse och därefter fritagit en anhållen person, dömdes att sona detta mindre välbetänkta tilltag med 1 månads fängelse.

(Allekvia 10 februari)
Åkning med automobil på förbjuden väg i förening med öfverdådig framfart vid samma tillfälle kostade automobilägaren N. E. Finberg 60 kr. böter förutom till de två personer, hvilkas skjuts F. skrämt i diket.

Oloflig skogsafverkning.
För att utan vederbörligt tillstånd ha afverkat och sålt skogsprodukter dömdes hemmansägaren E. Lindberg, Visby i Gothem, att böta 40 kr.

I det upprörande djurplågerimålet mot ogifta Hilma Lind i Sjonhem slapp svaranden undan med 100 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *