Auktion å Stenstu i Westerhejde.

I anseende till hemmanets afyttring och aflyttning från stället, låta sterbhusdelegarne efter aflidne landtbrukaren O. Jonsson å Stenstu i Westerhejde genom offentlig och frivillig auktion derstädes, Tisdagen den 10 och Onsdagen den 11 nästk. Mars, båda dagarne från kl. 10 f. m. till den högstbjudande förtälja: Guld, Silfver, Koppar, större och mindre Kittlar, Fot- och Kaffe- pannor, Formar, Kastruller, Spann, Bunkar och en Bränvinspump, Malm, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsaker at flera slag, större och mindre Fotogen-, Gas- och Olje- Lampor, Gardiner och gardinhållare, 1 Thermometer, 1 Barometer, Säng och Gångkläder, Glas- och Porselin: Champagne-, Likör-, Vin-, Punsch-, Bränvins-, Öl-och Dricksglas, Gelé- och Sockerskålar, Ättick- och Vattenkaraffer, Ljusstakar, Ljusmanschetter, Tallrickar, Karotter, Tillbringare, Kaffe- och Thekoppar m. m., betsade och oljemålade Möbler, ett godt Fortepiano, en mycket god 2 1/2-stämmig Orgel, ett Divanbord, ett mekaniskt-bord, Spel- The- och Fallbord, Gung-, Korg-, Länd- och andra Stolar, Ljuskronor, Byråer, Sitt- och Liggsoffor, större och mindre Imperial-, Utdrag- och Tältsängar, Komoder, en Skrifpulpet, Skänkar, Vägg-, Toilett- och Rakspeglar, Koffertar, Skåp och Kistor, flera Väggur med slagverk, en större mängd träsaker och Laggkärl af hearjehanda slag, goda Jordbruksinventarier och Körredskap, såsom 2:ne Vindmachiner, Rull-, Idyll-, Klys-, Jern- och Träpinnharfvar, Mullfösor, Vänd- och Spetsplogar, en Rofrifningsmachin, Klöfver- och Rofsåningsmachin, Kornvältar, Dragkettingar, en Droska, 2 st. Liggfjedervagnar, 13 st. Arbets- och 2 st. Skjutsvagnar, en Kärra, en Stenbjörn, en Ressläda, en Skrinda, Kälkar, Ved-Vrång- och Foderhäckar, Selsvänglar, Par- och Enbetsselar, Ridsadlar med hetsel, 1 par Bjellremmar, Kreatur: 2 par Hästar, 7 par Dragoxar, 24 st. vackra Kor, bland hvilka finnas dela några “nyburna“ dels andra som snart skola kalfva, en Tjur, Qvigor, Lam, Svin och Höns; Snickare- och Smedjeverktyg, jemte Ilyf velbänk och Smedbälg, en vågbalans med vigter, Stocksågar, Målkärl, en stor-mangel, ett Jagtgevär, en Pistol, några Aktier i Wisby Ångbåts-Bolag, samt vackert Korn, Hafra, Potatis, Fläsk och Kött, jemte en hel mängd annat. Godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste nästk. Sept. andra deremot skola vara beredda att betala sina inrop kontant eller ställa antaglig borgen.
Stenkumla den 19 Februari 1874.
Efter anmodan
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *