Ångaren ”Sif”,

bogserad af Poseidon, afgick måndags eftermiddag från Slite till Norrköping för att intagas i dervarande docka.
Som bevis på, hvad telegraftjenstemänen få förökade göromål vid större strandningar, kunna vi nämna, att under sistförflutna vecka genom härvaranpe station expedierades sammanlagdt icke mindre än 3,449 betalda ord ensamt i och för ”Sits” skull. Lägges härtill allt, hvad som skrifvits i tjensteväg för denna sak, så torde dessa herrar med allt skäl kunna säga: Gud bevare oss från dylika påhelsningar. Men de få trösta sig vid tanken på det stota ”dyrtidstillägget.”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *