Brist på upplysning.

Man har länge, och med full befogenhet, klagat deröfver att vederbörande icke låtit vid stadens skeppsbro uppsätta nödigt antal lyktor, hvilka, till förekommande af olyckor; borde vara tända åtminstone vid postbåtens afgångstider. Vi hoppas derför att denna brist genom vederbörandes benägna försorg. med snaraste afhjelpes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *