Genom offentlig auktion

som förrättas hos Oskar Persson Bahra i Etelhem tisdagen den 11 innev. februari kl. 11 f. m. försäljas 8 st. goda mjölkkor, en del kalffärdiga, en 4 mån. gris, 2 st. prima ston, 2,000 kg. hanchenkorn passande till utsäde, enstör samt ett parti ekstolpar. Samtidigt försäljas för annan persons räkning 8 tnl. prima fastmarksåker, 5 tnld myr, samt 22 rnld hagmark. Betalningsanstånd för godkände inropare till 1 nästa oktober, andra betala vid första anfordran. Vilkoren för fastigheten tillkännagifvas före utropet.
Etelhem den 7 febr. 1913
Joh. Johansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *