Från sjön.

Under gång för kompassernas justering å Västra fjärden vid Karlskrona, grundstötte vid 10-tiden i går förmiddags med ringa fart pansarkryssaren ”Fylgia” å ett okändt grund, hvarvid kryssaren blef stående. Läcka å den inre bottnen förorsakades icke, och dykareundersökning har hittills icke angifvit några skador af allvarligare art. Fylgias läge är ofarligt, och sannolikt torde flottagningen äga rum i dag eller i morgon. Pansarbåten ”Thule” har utgått för att assistera vid flottagningen.
Enligt från Bergen ingånget meddelande ha icke mindre än 4 norska ångare i går natt grundstött i Bergens skärgård. Ångaren Nordstjärnen från Bergen sjönk, men passagerare och post räddades. En annan af ångarna, Atlas, har ett farligt läge. Närmare underrättelser saknas.
Ölands södra refs lysboj tändes åter på fredagen.
Ångaren Gunnar (förut omnämd) kom flott kl. 5 på torsdag eftermiddag och är nu på väg till Malmö, assisterad af två Switzerångare. Rodret är borta och ångaren har erhållit en läcka i akterrummet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *