Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka

hade vid ingången af år 1912 en kontant behållning af kr. 8,437:73, hvaraf 6,000 kr. stälda under drätselkammarens förvaltning och kr. 2,034:33 insatta i D. B. V:s sparbank. Fjolårets inkomster utgjorde kr. 652:40, hvaraf bl. a. årsafgifter af 46 betalande ledamöter 138 kr. och bidrag från Konvalescentfonden 80 kr., och utgifterna uppgingo till kr. 556:70, hvaraf 330 kr. åtgått till inköp af 550 matportioner från hushållsskolan och kr. 215:60 för inköp af 392 mått ved från försörjningsinrättningen.
Föreningens behållning till innev. år utgör kr. 8,533:43.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *