För ett 50-tal arbetslösa

i staden var en treflig bjudning anordnad igår e. m. i Immanuelskapellet. Efter sång och musik, hvarvid en präktig sångkör medverkade, samt bibelförklaring af pastor Lundström serverades gästerna kaffe från ett både rikligt och prydligt dukadt kaffebord. Under kaffedrickningen ut fördes hela tiden omväxlande sång och musik, och efteråt afslöt pastor Lundström det hela med ett nykterhetsvänligt föredrag.
De inbjudna ha anhållit att genom oss få framföra ett hjärtligt tack till pastor Lundström och hans vänner och medhjälpare för en treflig afton.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *