Värdefull Kreatursauktion vid Kysings i Vall.

Fredagen den 14 innev. febr. kl 1 f. m. låter landtbr. Hj. Johansson, Kysings Vall medelst otiontlik auktion försälja. 16 st. högmjölkande kor af blandad ras, en del stå kalfvat och en del stå kalffärdiga, 4 at. betäckta. kvigor, 1 tjur, 2 är, alla kreaturen äro reaktlonsfria. Hästar: 1 varmbl. sto, 8 år, 1 norskt sto 3 år, 1 norsk valack, maskiner och körredskap, 1 slåttermaskin, 1 rotfruktskärningsmaskin, 1 kakkross, 1 tidahol skärra, 1 vurst, 2 st. arbetsvagnar, sättrar, 1 giggsele, 1 skakvind m. m. Spannmål: 2,000 kg. råg, 2,000 kg. utsädeskorn, 1,000 kg. utsädeahafre, 1 parti rotfrukter, hö, höst- och vårsädeshalm.
Betalningsanstånd lemnas godkände köpare till 1 nästk. september; andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 7 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *