Uranias förlisning.

Enligt hvad som nu meddelas oss, var det icke kapten Lundqvist, Uranias ordinarie befalhafvare, som förde ångaren, då olyckan drabbade denna i måndags och fartyget sjönk i Kattegatt, utan det var förste styrmannen ombord, kapten Lind, som förde befälet på den så sorgligt afbrutna resan. Kapten Lundqvist åtnjuter nämligen för närvrarande semester. Han var emellertid med ombord, då fartyget senaste gången, 26 sistlidne januari, anlöpte Slite på utresan till Hull, och han hade då äfven sin fru med sig, men herrskapet Lundqvist hade sedan gått i land, innan Urania anträdde den resa från Hull som skulle blifva ångareas sista.
Uranias turer på traden Slite—Köbenhavn—Hull ha nu öfvertagits af samma bolag tillhörande ångaren Capella.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *