På grund af förestående afresa till Amerika

låter hemmansägaren Johan Hansson genom auktion, som förrättas vid Herrvide i Stånga måndagen den 17 innevarande februari kl. 11 f. m. försälja ett par draghästar, ston, 9 å 16 år, 2 unghästar i andra året, 3 mjölkkor, 3 kvigkalfvar, 1 dräktig sugga, åkerbruks- och körredskap, däribland 1 slåttermaskin, 1 hästräfsa, 1 hackelsemaskin, 1 rotfruktsskärare, 1 frösåningsmaskin, hälften i en radsåningsmaskin, vindmaskiner, en bethacka, 1 lastvagn, 1 åkkärra, 1 ressläde, 2 par ax betskälkar, 2 arbetsvagnar, last- och foderhäckar, hadva, och plogar af flera slag, kornvält, mullskopa, en urinbing, selsvänglar, oxok, kettingar, bättre och sämre selar, hästklockor, hästtäcken, 1 fäll, hö och halm, 10 tunnor goda potatis, Vis i en ångtrösk, 1 orgel samt 1 Isäng m. m., allt med betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober.
Samtidigt utbjudas på nioårigt arrende omkring 25 tunl. åker samt omkring 20 tunl ängs- och myrmark under 415/4096 mtl Herrvide, därvid vilkoren tillkännagifvas vid utropet.
Hemse den 1 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *