Genom offentlig och frivillig auktion

som kommer att förrättas vid Sanda järnvägsstation lördagen den 15 dennes kl. 1 e. m , låter banvakt V, Nyberg i anseende till afflyttning från stället därstädes försälja: möbler: såsom 1 skrifbord, 1 skänk, stolar, 1 byt å, sängar, 1 velociped, 1 spegel, 1 regulatorur, 1 väckarur, vä.ggtaflor. lampor, diverse träkärl såsom: bunnar, tunnor och drickskärl, handredskap: såsom yxor, spadar, sågar, tjuderkettingar och högafflar m. m.
En vedbod af bräder under papptak 30 fot lång och 14 fot bred, till afflyttning. Kan äfven om så önskas delas. Omkring 1000 kg. välbärgadt hö (timotej).
Anstånd med betalning lämnas för godkände köpare till den 1 nästkommande september.
Sanda den 6 februari 1913.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *