Genom auktion

som förrättas å Rone gård i Rone lördagen den 22 innevarande februari kl. 11 f. m. låter herr ingeniören Morsing försälja omkring 1,000 kg. prima timotejfrö, ett större parti bortfrlderrofvar, billigt pris, samt omkring 3,000 kg. korngröpe, kunnande rofvorna eventuelt levereras vid Mattsarfve eller Stånga järnvägsstation.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 6 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *