Vigsel

— I Svenska kyrkan i Köpenhamn viges på söndag den 28 dec. reklamkonsulenten och löjtnanten vid flygvapnet Hasse Kolare och flygvärdinnan Britt-Marie Hanson, dotter till disponent Carl Hanson och hans maka Gulli, f. Jonasson, Stockholm.
— I Ala kyrka viges om lördag den 27 dec. hr Nils Rockström, bördig från Visby, och fröken Britta Gardell, dotter till framlidne folkskolläraren A. D. Gardell och hans efterlevande maka Tyra, Ala. Vigseln förrättas av prosten C. J. Björkandar..
— Annandag jul viges i Visby domkyrka överfuriren Sven Nordin och fröken Maj-Britt Klintberg, dotter till f.d. förrådsmannen J. H. Klintberg och hans maka.

Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.