Födelsedagar

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag fru Fanny Larsson, Rotarve i Lye. Hon är maka till f. lantbrukaren Hugo Larsson. Missionen har alltid legat 70-åringen varmt om hjärtat och innan sjukdom tvang henne att mest hålla sig inom hemmets dörr, var hon en flitig medlem i lutherska syföreningen.

På juldagen fyller lantbrukare John Pettersson, Magnuse i Gothem, sjuttio år.

Sjuttio år fyller på julafton fru Augusta Pettersson, Lödjastorp i Fardhem, maka till lantbrukare Emrik Pettersson.

SEXTIO ÅR fyller på juldagen hemmansägare Lars Jakobsson, Bopparve i Eksta. Jubilaren är en duktig lantbrukare och en mångbetrodd man, bl. a. såsom kyrkovärd, ledamot av kyrkooch skolråd och ledamot av kommunalnämnden. Personligen är han en glad och sympatisk man.

På juldagen fyller hemmansägare Magnus Högström., Krokstäde i Tofta sextio år. Han är född i Tofta. I yngre dagar prövade han också emellanåt fiskarens yrke, men det har han slutat med numera.

Sextio år fyller onsdagen den 24 förrådsman Karl Nyberg, Stertugu i Bunge.

Hemmansägare Arvid Björkgvist, Alstäde i Fröjel, fyller sextio år på julafton. Jubilaren har genomgått skogsvårdsstyrelsens plantörkurs och brukar varje år vara verksam som skogsplantör. Sedan många år är han också tröskverksskötare i socknen.

Sextio år fyller på torsdag fru Jenny Andersson, Lilla Sojvide i Sjonhem, maka till sockerbruksarbetare Edvin Andersson.

FEMTIO ÅR fyller torsdagen den 25 hem.-äg. Henning Pettersson, Kungs i Dalhem.

Innehavaren av Agenturcentralen i Visby, köpman Johnny Graff, Visborgsgatan 5, fyller på julafton femtio år.
Förre hem.-äg. Jakob Hansson, Ejvide i Eksta, har avlidit i en ålder av åttiofem år. Han sörjes närmast av sonen Emil, som nu har gården, vidare av svärson, lantbrukaren Edvin Andersson, Tomsarve i Eksta, samt av barnbarn.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.