Hembygdsförening bildad i Havdhem.

Inbjudan till sammanträde i Havdhems bygdegård i går kväll för bildande av en hembygdsförening inom Havdhems storkommun hade hörsammats av ett 50-tal personer. Till att leda förhandlingarna utsågs kommunalnämndens ordf., V. Persson, Hablingbo. De närvarande, som representerade samtliga socknar utom Eke, som redan har egen hembygdsförening, beslöt enhälligt att bilda Havdhems hembygdsförening. Till styrelse valdes: lantbrukaren Edvin Lindqvist, Havdhem, ordförande, lantbr. Ragnar Lindkvist och fru Vivi Cedergren, Havdhem, lantbr. Martin Nilsson och fru Astrid Johansson, Grötlingbo, lantbr. Folke Pettersson och fru Thyra Nilsson, Hablingbo, lantbr. Klas Jacobsson, Näs, och lantbr. Erik Hedin, Silte.
Vid sammanträdet utförde fr. Ingrid Thomsson, Havdhem, på ett förtjänstfullt sätt några musikstycken på piano och ingenjör T. Konradsson, Hemse, höll ett intressant hembygdsföredrag.
Den nyvalde ordföranden avslutade sammanträdet med att uttala en förhoppning om god framgång för föreningen samt utbringade ett kraftigt besvarat leve för denna, varpå till sist sjöngs »Du gamla, du fria».

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.