Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Emma Pehrsson, Kvinnegårda i Havdhem. Efter samling i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Johansson, fördes kistan i procession till kyrkan. Som inledning på den högtidliga .akten sjöngs ps. 331: 1–2, varefter kyrkoherde Johansson höll griftetal med utgång från 2 Tim. 4: 6-7. Sedan officianten förrättat den rituella akten utförde, kantor Valter Karlsson en solosång. Akten avslutades med ps. 45: 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på kyrkogården. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd bl. a. nedlade kyrkoherde Johansson en krans från Havdhems kyrkliga syförening, vilken den avlidna tillhört under en lång följd av år. Till sist sjöngs ps. 118: 3.

Stoftet efter småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, vigdes i går till gravens ro. Den högtidliga akten inleddes med ps. 540: 1-3, varpå kyrkoherde E. Björlander höll griftetal med text från Mark. 1: 15 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 41: 2-4 utbars kistan och sänktes i graven på kyrkogården. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *