Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på söndag fru Desideria Nilsson, Hemse Ålderdomshem. Hon är född i Burs och har i många år varit bosatt i Alva.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på söndag fru Amanda Petersson, Folkedarve i Akebäck. Jubilaren, som är bördig från fastlandet och maka till förre lantbrukaren Ernst Petersson, tillhör metodistsyföreningen i hemsocknen.

FEMTIO ÅR fyller om söndag pastor Villie Hellgren, Hallstavik. Han är gotlänning till börden — föräldrarna var bosatta i Visby men flyttade senare till Hogrän. Tidigt kom han med i den kristna verksamheten, studerade vid Örebro missionsförenings missionsskola och var ute som evangelist. Åren 1927-1931 genomgick han Betelseminariet och var därefter verksam inom olika distrikt av baptistsamfundet, bl. a. Gotlands. Han har varit pastor och församlingsföreståndare i Kårsta, Skedevi och Borgholm och är numera sedan en del år i Hallstavik. På de olika platser, där han varit verksam som baptistpastor, har han i regel också tagit del i kommunalt arbete, och vidare har han varit livligt engagerad i nykterhetsarbetet.

Femtio år fyller på söndag fru Svea Davidsson, Stora Röstäde i Ekeby. Hon är född i Barlingbo och maka till vägarbetaren Gunnar Davids-son.

Stenarbetaren Ivar Silvergren, St. Gåsemora, Fårö, fyller på söndag femtio år.

Förre fiskaren Helmuth Andreasson, fyller på söndag femtio år. Han är bosatt vid Lilla Klintegårda i Väskinde.

På söndag fyller fiskaren Vilhelm Nilsson, Hallvide i Östergarn, femtio år. Han har tidigare varit trafikbilägare.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.