Nykterhetsrörelsen.

Såsom vi förut nämt, har Gefle nykterhetsförening beslutat att till kungl. m:t aflemna en böneskrilt om åtgärders vidtagande till dryckenskapslastens hämmande. Denna petition, som, för underskrifters erhållande, kringsändts i hela vårt land, har erhållit 57,706 underskrifter från 772 särskilda orter, Gotlands län har bidragit med 1,562 underskrifter, nämligen från Grötlingbo 56, Hafdhem 38, Hejde 49, Hogrän 68, Rone och Eke 59, Sanda 14, Tofta och Sanda 96, Träkumla 83, Wamlingbo 116, Wisby 860, Wäte 27, Öja 49, Östergarn 56.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Januari 1877
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.