Jordfästningar

Änkefru Hilda Andersson, som varit patient på Gotlands Sjukhem, jordfästes i torsdags. Först hölls en minnesgudstjänst av pastor S.-E. Wihlborg på sjukhemmet, varefter den högtidliga begravningsakten förrättades i Östra gravkapellet, och inleddes med »Kom stilla död» av Bach, spelad av dir. Siedberg. Musikfanjunkare Pettersson spelade på violin »Ave Maria» av Schubert. Därefter sjöngs unisont ps. 586: 1-3. Pastor Wihlborg höll griftetalet utgående från Petribrevet 1: 19. Sedan sjöngs ps. 144: 4-6. Solisten spelade sedan »Largo» av Händel. Under tonerna av Simsons oratorium av Händel bars kistan ut och överfördes till Norra begravningsplatsen, där gravsättningen skedde. Bl. a. nedlades en krans av syster Martha från patienter och personal från sjukhemmet samt blommor från barn i Canada.

En högtidlig sorgeakt ägde på fredagen rum i Rone kyrka, då stoftet efter målarmästaren Mattias Andersson vigdes till den sista vilan. Kistan inbars i templet till tonerna av Chopins sorgmarsch, spelad på orgeln av kantor Elof Jacobsson, varefter ps. 579: 1-2 sjöngs. Fru Edit Melin och fröken Elsie Bolin sjöng sedan »Ej missräkning finnes i himmelen». Jordfästningen förrättades av komminister Folke Hallen, som i sitt tal minde om den bortgångnes livsgärning, och akten avslöts med ps. 355. Medan »Aases död» av Grieg spelades på orgeln tågade processionen ut till kyrkogården, där en mängd blommor och kransar nedlades. Bl. a. nedlades en krans från Hemse hantverksförening genom fotograf H. Svensson, och hantverksföreningens fana bars av målarmästare Olsson. Hr Gerhard Siltberg frambar sjukkassans tack samt nedlade en krans, för Gotlands distriktloge av IOGT nedlade nämndeman Axel Wahlby, Rone, en krans med band i ordens färger och tack för långvarigt, trofast och intresserat medlemskap, och Ronelogens krans nedlades av hr Sture Johansson.

Till den sista vilan vigdes på torsdagen stoftet efter fru Julia Jakobsson, Västergårda i Sundre. Samlingen skedde i hemmet, där en andaktsstund hölls av pastor Thure Åberg. Kistan fördes sedan i procession till Sundre kyrka, där den inbars under en sorgmarsch, utförd av fru Elisabeth Åberg. Fru Annie Mårtensson sjöng därefter »Jag är en pilgrim» av G. Lewenhaupt, varpå menigheten unisont sjöng ps. 595. Pastor Thure Åberg höll en betraktelse och erinrade om den hänsovnas långa och trägna arbetsdag samt om hennes under alla livets skiften glada och vänliga sinnelag. Så följde jordfästningen och sist sjöngs ps. 297: 3. Under sorgemusik utbars kistan och sänktes i graven på Sundre gamla kyrkogård.
En rik blomstergärd ägnades den hänsovnas minne från anhöriga och släktingar, grannar och vänner.

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter smörjaren Algot,Jakobson, Slite. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i Visby och inleddes rded psalmsång, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll griftetal och förrättade jordfästningen. Sedan fru Linnea Gottlander sjungit en solosång utbars kistan och sänktes i graven på södra kyrkogården. I den vackra blomstergärden märktes en krans från gamla arbetskamrater vid Slite Cement.

F. styrman Erik O. Jonsson, Klintehamn, jordfästes i går. Den högtidliga akten inleddes med psalmsång, varefter prosten G. Sjöberg höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter ytterligare psalmsång samt solosång av hr Algot Karlsson utbars kistan under sorgemusik och klockringning och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av släktingar och vänner till den bortgångne.

Stoftet efter f. hemmansägaren Ferdinand Jakobsson, Halsarve i Lau, vigdes i går till den sista vilan. Före avfärden till kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Hilding Jacobsson. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377:1. Kyrkoherde Jacobsson förrättade sedan jordfästningen och höll i samband därmed griftetal med utgång från 1 Sam. 20:18. Akten avslutades med ps. 377:5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Edla Gustafsson, Follingbo. Efter en andaktstund i sorgehuset fördes kistan till kyrkan, där den inbars under det; att sorgemusik utfördes på orgeln av fru Bergström. Den högtidliga akten inleddes med 579: 1, varefter officianten pastor N.-H. Mårdh höll griftetal med utgång från orden i Luk. 17: 20 och förrättade’ jordfästningen, som avslutades med ps. 355: 1-3. Efter begravningsmässan sjöngs ps. 21: 1-3 och under sorgemusik bars kistan ut och sänktes i graven. där en rik blomstergärd nedlades.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.