Födelsedagar

NITTIOETT ÅR fyller på måndag änkefru Anna Närsten, Hemmor i Garda. Den gamla, som är försåmlingens äldsta medlem, är alltjämt ganska pigg och saknas sällan vid mötena i Missionshuset.

NITTIO ÅR fyller på måndag förre hemmansägaren Oskar Larsson, Österby i Anga. Han är född vid Suderbys i Anga och förvärvade på sin tid gården vid Österby. Nittioåringen, som gjort sig känd som en synnerligen duktig och skötsam person, är alltjämt vid god vigör och följer med intresse allt vad som rör sig i tiden hemma och ute. Han deltar också i arbetet på gården och senast i höstas såg man honom ute på potatisåkern.

Nittio år fyller på måndag förre hemmansägaren Jakob Oskar Höggren, Kvie i Martebo. Han är ganska pigg och kry för sin ålder.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag änkefru Anna Björkander, Gebjenne i Burs. Hon är född i Burs o. änka efter skräddaremästaren Emil Björkander.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag förre skogsarbetaren Johan Olsson, Fristad, Visby. Han har tillbringat många år i Amerika, där han bl. a. varit verksam som skogshuggare. Till fosterjorden återkom han för ett par år sedan.

På måndag fyller fru Alma Tomsson, Follingboväg 3, Visby, åttio år. Den pigga åttioåringen är född i Othem och maka till bygnadssnickaren Emil Tomsson.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdagen fru Anna Ekedahl, maka till hemmansägaren Aug. Ekedahl, Drakarve i Näs. Jubilaren är född på Fårö. Hon tillhör kyrkliga syföreningen. Personligen har hon gjort sig mycket uppskattad av alla genom sin gästvänlighet och alltid goda humör.

Sjuttiofem år fyller på måndag byggmästaren Arvid Pehrsson, Hallbjens i Lau. Han är född vid Mattsarve i samma socken. När seklet var ungt förvärvade han ett litet hemman vid Hallbjens, vilket han emellertid senare överlät till en son, då han själv hade större håg för slöjd och snickeri och slutligen hamnade i byggnadsfacket. Som byggmästare har han också blivit flitigt anlitad av sockenborna och andra, men även som duktig plåtslagare har han haft många kunder.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Maria Jakobsson, Fristad, Visby.

SEXTIO ÅR fyller tisdagen den 9 december köpman C. J. Nilsson, Vivlings i Hellvi.
Han är född i Bengtsfors i Dalsland och började vid 15 års ålder sin affärsbana som elev i en affär i hemorten. Vad han mest fick praktisera var emellertid att torka disk i hushållet, bära in vatten och hugga och bära in ved till en sjurumsvåning. Lönen under de första sex månaderna var middag och kvällsmat och därefter blev det dessutom 5 kr i månaden. Tre år blev han kvar på sin plats, och då hade den kontanta lönen ökat till 8 kr pr månad!
Efter anställning på olika platser fullgjorde han värnplikten på Visborgsslätt och kom sedan till Jönköping.
Det är med glädje jag ser tillbaka på de fyra år jag vistades där, då jag var aktiv medlem av J. I. S. berättar hr Nilsson. Idrotten har nämligen varit min hobby alltsedan barndomen och intresset har inte minskat — inget större evenemang inom idrotten går mig förbi i radioreferaten.
Gotlänning på allvar blev jubilaren 1919, då han fick anställning hos firma C. A. Hultgren i Visby. Efter omkring tio års anställning vid denna firma övertog han i januari 1929 Pehr Fr. Stengårds filial i Valleviken i Rute. År 1939 byggde hr Nilsson affären i Hellvi, som till en början drevs som filial, men 1942 överflyttades hela verksamheten dit.
För kommunalt arbete har jubilarens tid inte räckt till; han har endast varit verksam som kassör i familjebidragsnämnden några år under kriget. Personligen är jubilaren en redbar och vänsäll man.

På måndag fyller hemmansägaren Karl Albin Olsson, Lauritze i Västergarn, sextio år. Han är född i Sanda och övetorg efter sitt giftermål gården vid Lauritze. Jubilaren har bl. a. varit ledamot av taxeringsnämnden. Vidare tillhör han Västergarns fiskeriförening sedan denna bildades. Han har nämligen också ägnat sig åt fiske.

FEMTIO ÅR fyller på lördag styckjunkaren Knut Eklund, Bangårdsgatan 6, Visby.
Han är född i Follingbo och efter avslutad skolgång började han med verkstads- och fabriksarbete. År 1921 tog han anställning vid A 7 och efter genomgångna underbefälsskolor blev han furir 1924. Sergeant blev han 1934, styckjunkare 1938 och svärdsman 1946. Under sin anställning vid kåren har han tjänstgjort i en lång rad befattningar. Längsta tiden har han tagits i anspråk som batteriadjutant 1938-50. En kortare tid fungerade han också som väbel. Han har bl. a. genomgått brandmästarkurs i Stockholm.
Vid sidan av sin militärtjänst har jubilaren också ägnat sig åt den fria idrotten. Ett tiotal år var han även ledamot av Gotlands idrottsförbund och dess friidrottsombudsman. Även schackspelet har han ägnat stort intresse. Som en av de äldre medlemmarna i Visby schackklubb har han med iver arbetat för denna och är även sedan flera år tillbaka klubbens ordförande. Dessutom bekläder han posten som Gotlands schackförbunds ordförande.
För sina tjänster har E. bl. a. erhållit Svenska Idrottsförbundets diplom, Gotlands Idrottsförbunds plakett i brons, A 7 IF:s och K 1:s guldmedalj, Sveriges schackförbunds diplom och Visby schackklubbs guldnål. För sina personliga prestationer inom idrott och schack har han också fått mottaga en mängd pris.
Trots sitt stora intresse för idrott och schack försakar femtioåringen ingalunda dagshändelserna och sin trädgårdstäppa. Jakt och sportfiske är även kära sysselsättningar på fritid liksom fiolen. Ty också musiken hör till den mångsidige och uppskattade femtioåringens hobbies.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.