Jordfästningar

På onsdagen jordfästes i S:t Pauls-kyrkan i Stockholm pastor August V. Norman, varvid biskop Th. Arvidson var officiant. Kring båren paraderade 14 metodistpastorer. Tal hölls av sonen, lantbrukare Esaias Norman, av pastor G. Henriksson för metodistpastorer i Sverige, för metodistkyrkans församlingar och dess ungdom samt för teologiska skolan, pastor Simon Lindberg för Peterskyrkans församling i Stockholm, pastor Efraim Almgren för Stockholms evangeliska predikantförbund, och direktör Karl Porens för Eskilstuna metodistförsaml. Kistan fördes sedan till Skogskrematoriet för eldbegängelse.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter f. hushållerskan Amanda Gardell, Vallbys i Hogrän. Den högtidliga akten inleddes med psalmsång, varpå komminister Elmar Töldsepp höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter psalmsång utbars kistan under sorgemusik och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Stoftet efter hemmansägaren August Granström, Utöja i Fleringe, vigdes i går till den sista vilan. Efter en andaktsstund vid den avlidnes bår i hemmet ställdes färden till kyrkan. Då kistan inbars i den smyckade och upplysta kyrkan spelade kantor Gustav Kihlén Preludium i c-moll av Chopin. Sedan ps. 403: 7-9 sjungits höll officianten prosten Anders Hedwall, ett gripande griftetal med utgång från orden Saliga äro de fridsamma. Den högtidliga akten avslutades med ps. 35: 4-6. Då kistan utbars spelades Händels Largo. En myckenhet blommor smyckade båren.
Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna till en minnesstund i folkskolan. Prosten Hedwall berörde i ett tal den bortgångnes liv och verksamhet. Minnesstunden avslutades med att man gemensamt sjöng »Bereden väg för Herran».

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.