Mor Nordström på Skär 95 år.

En gammal känd fårökvinna, »mor Nordström» på Skär, fyller på tisdag nittiofem år.
Katrina Nordström, som är hennes rätta namn, är trots sin höga ålder — hon är församlingens äldsta invånare — ovanligt pigg och kry. Ännu i höst har hon varit med och tagit upp potatis och alltjämt hugger hon och bör in sin ved själv. Och även när det gäller att karda och spinna är hon i full verksamhet. Heder åt en sådan arbetskvinna!
Fru Nordström är född vid Lauters och ingick 1881 äktenskap med smeden Niklas Nordström, som avled 1931. Hon bor nu hos en son, som innehar gården på Skär. Sedan gammalt är hon varmt religiöst intresserad och har varit en flitig kyrkobesökare. Även missionen ligger henne varmt om hjärtat. Man kan ta för givet att hon kommer att bli hjärtligt hyllad av släktingar och vänner på högtidsdagen om tisdag.

NITTIOTRE ÅR fyller på tisdag f. hem.-äg. Karl Oskar Norrby, Gotlands sjukhem i Visby, förut vid Skäggstäde i Källunge. Tidigare innehade han en gård i Dalhem och i ungdomen vistades han i Australien.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på måndag f. slöjdlärarinnan fröken Lydia Stengård, Lummelundsväg, Visby. Hon är född i Barlingbo och har varit slöjdlärarinna vid en privat skola i Stockholm. Varmt religiös har hon varit knuten till Visby metodistförsamling och dess verksamhet sedan sin ungdom. Hon har också nedlagt ett synnerligen uppskattat och intreserat arbete i södagsskolan och syföreningsverksamheten.

ÅTTIO ÅR fyller på måndag f. lantbrukaren David Lindström, Angelbos i Lärbro. Sin gård vid Banna sålde han för några år sedan och köpte i stället en bostadsfastighet i närheten av kyrkan. Han har varit ledamot av pensionsstyrelsen, taxeringsnämnden och i styrelse för Lärbro sparbank.

På måndag fyller f. hemmansägaren Karl Karlsson, Petarve i Sanda, åttio år.

Åttio år fyller på tisdag f. hemmansägaren Olof Larsson, Krasse i Guldrupe. Han är född i Guldrupe och har i många år brukat gården, vilken han överlämnat till dotter och måg. Alltjämt vid god vigör deltar han dock i det dagliga arbetet.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag f. snickaren John Johansson, Roma Kloster, Roma. Han är smålänning till börden och kom till Gotland som järnvägsbyggare.

På tisdag fyller änkefru Selma Norrby, Hallvide i Silte, sjuttiofem år. Hon är änka efter lantbrukaren Lars Norrby. Sedan många år är hon med- lem av baptistförsamlingen i Silte.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag fru Ester Palmgren, maka till målarmästare Axel Palmgren, Nygatan 11, Visby. Hon är född i Visby.

På tisdag fyller änkefru Fredrika Pettersson, Myrungs i Linde, sjuttio år. Hon är änka efter nämndemannen Hugo Pettersson.
SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Olga Eriksson, maka till lantbrukaren Erik Eriksson, Follingboväg, Visby. Hon är född i Stenkyrka.

På måndag fyller fröken Ella Jakobsson, Busarve i Dalhem, sextio år.

FEMTIO ÅR fyller på måndag fru Ester Jakobsson, maka till hemmansäg. och kyrkvärden Axel Jakobsson, Hemmungs i Hablingbo. Fru Jakobsson är född i Lye och har gjort sig känd som en duktig och arbetsam hemmets kvinna. Hon är en intresserad medlem av Röda korset, SLKF-avd. och kyrkliga syföreningen.

På måndag fyller fru Laura Björklund, maka till jordbruksarbetaren Sigfrid Björklund, Kvie i Lojsta, femtio år.

Gotlänningen
Fredagen den 21 November 1952
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *