Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag förre hemmansägaren Mauritz Björklund, Vidfälle i Kräklingbo. Född i Östergarn kom han i unga år till Foler i Kräklingbo, vilken gård föräldrarna inköpt. Han var intresserad av jordbruket och bedrev studier i Danmark. Sina lärdomar har han sedan på ett framgångsrikt sätt omsatt på gården Vidfälle. Driftig och ordningsam har han där lagt ned sin mannagärning och det var en.i allo välskött gård han för några år sedan överlämnade till en måg. I många år var jubilaren fattigvårdsstyrelsens ordförånde och vice ordförande i kyrkostämman. Han har gjort sig känd som en sympatisk och gedigen personlighet, en vänsäll och trofast medmänniska.

Sjuttiofem år fyller på fredag f. hemmansägaren Karl Westberg, Bogs i Stånga. Gården, som jubilaren innehaft och brukat i många år, har nu överlämnats till en son.

Förre lantbrukaren Karl Österberg, Odvalls i Linde, fyller på lördag sjuttiofem år. I yngre dagar var han på sjön och innehade sedan en gård i Fardhem tills han flyttade till Linde.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag fru Maria Elisabet Österdahl, Simunde i Hörsne med Bara.

Sjuttio år fyller på lördag änkefru Berta Ahlgren, Rodarve i Östergarn.

SEXTIO ÅR fyller på lördag fru Alma Sandelin, maka till fyrmästaren på Hoburgs fyr Emil Sandelin. Hon tillhör bl.a. kyrkliga och Fosterlandsstiftelsens syföreningar.

FEMTIO ÅR fyller på lördag fortmaskinist Tyko Larsson, Nystugu i Tingstäde. Jubilaren, som i många år varit anställd vid Kronan, är bl.a. en intresserad jägare.

Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.