För 44 af rikets 46

folkskoleinspektörer, bland hvilka äfven folkskole inspektören för Visby stift, doktor O. Rosman, utgå förordnandena vid detta årg slut.

Gotlänningen
Tisdagen 17 Oktober 1876
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.