Idrottsföreningen Kamraternas terränglöpning

i går gynnades af ett ganska vackert väder.
Banan, som gick från startplatsen vid föreningens paviljong å Östra byrummet rakt fram förbi artillerikasärnen till Follingboväg, därifrån till Bingerskvarn och kalkugnen Galgberget samt tillbaka till startplatsen (c:a 7,5 km.), var dock eft lördagens regn mycket uppblös. Ganska mycket folk hade samlats och de inkommande löparna mottgos med starka applåder. De uppnådda tiderna måste anses synnerligen fina. I täflingen deltogo 16 seniorer och 3 juniorer. Starten ägde rum i grupper om 2 man med 2 min, mellanrum.
Prisutdelningen förrättades omedelbart efter löpningens slut af ordf. i Gotlands idrottsförbund kapten L. Runeborg efter följande prislista:
Seniorer: 1:sta pris. hederspris och silfvermedalj E. Arvidsson I. F. K. 26 min. 24 sek.; 2:dra pr, silfverm vol. Engberg I 27,26 m. 35 8.; 3:dje pr. bronsm. vol. S. Karlsson I. 27, 27 m. 7 8.; 4:de pr. löjtn. EB. Råberg 28 m. 16 s.; .5:te pr. bronsm, vol. Persson I. 27, 28 m. 45 sek.; 6:te pr. d:o O. Gustafsson I. F. K. 29 m. 40 s.
Juniorer: 1:sta pr. silfverm, I. Ling-Vannerus I. F. G. 80 m. 18 s.; 2:dra pr. bronsm, Norrby I. F. G. 32 m, 20 s.; extra pris Richard Andersson (13 år) I. F. K. 32 m. 25 s.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Mars 1913
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.