Auktion vid Enge i Bunge.

Genom offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Enge i Bunge, onsdagen den 9:de instundande Maj från kl. 11 på dagen, låter landtbrukaren herr J. H. Nyman, Fårösund, försälja sitt egande 3/16 mant. Enge, med derå i godt stånd varande åbygoader, jämte utsådda 5 tnr råg och 1 tunna hvete; upplysningsvis må nämnas, att hemmanet är af särdeles god och bördig beskaffenhet, såväl åker som äng, utmärkta beteshagar, skog till husbehof och jämväl till afsalu, tillgång på släke eller s. k. hafstång finnes äfven, alla ägor ligga i ett skifte. Hemmanet utbjudna först i mindre lotter och sedan i sin helhet, med förbehållen prölningarätt att antaga eller förkasta blitvande anbaden; betalningsvilkoren, som blifva mycket förmånliga tillkännagifvett vid auktionstillfället. De i hemmanet varande inteckningar kunna at köparen få öfvertagas; tillträdet får ske genast. — Vid samma tillfälle försäljes 3 st, goda mjölkkor, samt ett parti råg, godt utsädeskorn, goda ät- och sättpotatis jämte åtskilligt annat; för detta tunnas betalningsanstånd åt godkände inropare till den 1:sta nästsommande September.
Bunge den 24 April 1888.
A. E. BLOMGREN,
Anm. auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.