Auktion vid Rolvalds i Eskelhem.

Medels offentlig frivillig auktion, som förrättas vid Rolvalds i Eskelhem onsdagen den 9 instundande Maj från kl. 10 f. m., låta arfvingarna efter aflidne husbonden Christian Rundberg derstädes till den högstbjudande försälja såväl boets fasta egendom 1/56 mant, Rofvalds med derå uppförda man- och ladugårdsbygge; som och lösegendom, den senare bestående af något sillver, koppar-, jern- och blecksaker, porslin, träkärl, bord, stolar, en säng, 2:ne kistor; linne och sängkläder; den aflidnea gångkläder, åtskilliga snickareverktyg, 1 trösk verk, en vagn, 1 par kälkar, 1 jernpionharf, vänd- och spetsplogar, spadar, yxor, hötjugor, gafflar, 2:ne selar, en fotsack m. m., 1 häst, 2:ne kor och några st. höns.
Fastigheten, som utgöres af omkring 8 tunl. god och bördig åker, till en del besådd med höstsäde, utbjudas i sin helhet och får af köparen genast tillträdas: men skulle ej antagligt anbud derå gifvas, kommer densamma att på arrende utbjudas, allt mot vilkor, som före utropet tillkännagdvas.
För lösa egendomen erhålla betrodde köpare anstånd med betalningen, till den 1:ste Sept. detta år andra betala vid anfordran.
Sanda den 26 April 1888.
Efter anmodan,
A. OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *