Idrott och sport.

Pärkpokal till Valls folkskola.
Lyckade tävlingar i torsdags.

Tävling i bakpärk om Gotlands Allehandas vandringspris för folkskolor inom kretsen Västerhejde, Träkumla, Vall, Atlingbo, Hogrän och Stenkumla ägde rum i Atlingbo den 29 dennes.
Från nämnda skolor ställde lag upp endast från Atlingbo och Vall. Spelet, som gynnades av ett härligt väder, slutade till fördel för Valls pärklag, som hemförde segern i pärk, väddring och inslag.
I båda lagen deltogo flickor övervägande till antalet på ett förtjänstfullt sätt.
Tävlingen följdes med intresse såväl av äldre som elever från båda skolorna.

På väg mot svenskt varpkastningsförbund.
Enhetliga regler skola utarbetas.

Varpkastningen som sport skall få enhetliga regler och ordnat samarbete för hela landet, där den gamla gotländska idrottsleken nu utövas. Det är främst Gotland, Stockholm och Göteborg, som blivit varpkastningscentra i modern tid, och en kommitté med representanter för dessa sammanträder på onsdagen för 2:a gången för att dryfta gemensamma intressen.
Kommittén består av följande fem bland varpkastarna högt värderade personer: ordförande Reinhold Dahlgren, Stånga, vice ordförande Marcus Hejdenberg, Stockholm, sekr. Helge Lindström, Stockholm, K. F. Söderdahl, Visby, och Willgoth Ståhl, Göteborg.
Målet för kommittens verksamhet är bildandet av ett svenskt varpkastningsförbund.

Till simtävlingarna i Visby
den i september hava pris skänkts av följande firmor och enskilda:
Emil Appelquist Radio- och sportavd., A.-B. Wisby Järn- & Maskinaffär, Boråslagret, Handlande H. Angelöv, Direktör C. Degerman, Konsul J. Driessen, Firma Maria Bergström, Handlande D. Holmert, Gotlands Allehanda, Jakobsson & Engström A.-B., Julia Hultgrens Manufaktur & Beklädnadsaffär, Gotlands Järnhandel A.-B., C. J. Hägg-ströms Guldsmeds A.-B., Järnaktiebolaget Södertorg, Kapten B. Ljungholm, Löfveberg & Pettersson Aktiebolag, Konditor E. Selvrenius, Juvelerare E. Swenson, Handlande G. W. Tingström, Wessman & Pettersson, C. Widströms Eftr., Visby Färghandel, Fr. U. Öhman.

Orienteringstävling.
Söndagen den 1 sept. tävlar VIF och AIK i respektive serier på gemensam bana. AIK startar då sin serie för seniorer. För VIF blir detta den andra tävlingen. En kortare orienteringsbana är lagd för juniorer och damer, och därmed går AIK:s 4:de tävling i juniorserien av stapeln.
Samling sker vid Söderport kl. 8,30. Karta: Arméns förläggningsorter. (Visbybladet duger ej.) Övriga intresserade äro välkomna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *