Kongl. maj:t

har, uppå derom af hr landshöfdingen m. m. grefve R. Horn gjord framställning, behagat i nåder förordna landssekreteraren Johan Hambraeus, att, i landshöfdingens ställe, innevarande år förrätta mönstringarna med beväringsmanskapet inom detta län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *