Öfverkörd af tåget.

Vid 6-tiden igår afton timade en olyckshändelse af mera allvarlig art å järnvägsspåret från hamnen till cementfabriken. En äldre cementarhetare Nils Johansson blef nämligen påkörd af ett från hamnen uppgående tåg. Johansson, som är något lomhörd, kom gående banan Uppåt och hörde tågets signaler men fortsatte ändå banan framåt i den tron, att det var Västerhejdetåget som signalerade. Han upphans nu af tåget vid vägöfvergången nedanför och hann ej kasta sig åt sidan tillräckligt hastigt utan fick högra foten under lokomotivet, med den påföljd att foten så godt som afklipptes. Olyckan observerades emellertid ögonblickligen af stationskarlen Gustaf Appelgren, som omedelbart bromsade, så att tåget ej gick mer än cirka 3 meter framåt. I annat fall hade Johansson nog blifvit ihjälkörd.
Det vardt nu ett svårt arbete att få fram den skadade mannen, men sedan domkrafter anskaffats, lyckades man till slut få honom loss, och i järnvägens bår affördes så J. omedelbart till lasarettet, där foten amputerades.
Johansson, som är 69 år gammal, befinner sig idag efter omständigheterna väl.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *