Det stora vårflödet.

(Benäget meddeladt.) De stora snömassorna och de tjocka isarne hafva börjat smälta och fått ge vika för solstrålarne. Den blida väderleken med regn och töväder som under förliden vecka varit rådande har bildat ovanligt stora vattensamlingar. Mångenstädes söderut har vattnet öfversvämmat vägarne, så att de vägfarande haft stor svårighet, att komma fram; på sina ställen har vattnet gått ända upp i åkdonet. Vid Stenbro i Slite har det gått in i boningshusen och genom dess våldsamhet har stor fara varit för de nedanför liggande vattenqvarnarne, att de skulle lyftas af sina grundstenar. På ett annat ställe har det gått högt upp på golfvet och in i eldstaden i ett boningshus så att folket måste flytta. I närheten af Alfva ångqvarn har vattnet trängt in i en bandladugård, så högt att kreaturen stodo i vattnet ända upp öfver knäet. I denna ladugård hade en ko framfödt en kalf, som om morgonen af husfolket påträffades liggande död i vattnet. En större bro i Hablingbo har äfven blifvit hemsökt af det stora vattenflödet. Väldiga dån hade hörts på afstånd, så att folk dit anlände, hvilket lyckades motarbeta ismassornas och flodens påträngande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *