Kottinsamling.

För skogsvårdsstyrehens inom Gotlands län räkning inköper för fröklängning afsedd tall- och grankott till ett pris af 4 kronor för kott af vanlig tall, 1,50 kronor för grankott och 1,50 kronor för bergtall, allt per hektoliter Kotten skall vad a af frisk och fullgod beskaffenhet, om möjligt kådfri och beträffande tallkotten af minst 3 ½ centimeters längd. För undermålig, maskstungen eller eljest mindervärdig kott göres vid likviden afdrag i förhållande till den myckenhet, i hvilken sådan kott i levereradt parti förekommer. Kotten skall senast den 20 mars 1913 vara levererad antingen hos länsskogvaktaren C, A. Abrahamason, Visby, öster om staden, eller ock vid närmaste järnvägsstation, i senare fallet i parti om minst 1 hektoliter, och under adress Klintebys i Klinte, där äfven kott direkt emottages.
Visby den 4 februari 1913.
Ragnar Melin,
Länsjägmästare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *