Järnvägen Klintehamn-Hablingbo.

Till k. m:t hafva koncessionssökarne å järnvägsföretaget Klintehamn-Hablingbo i dagarna ingifvit en skrifvelse med anhållan, att k. m:t måtte bevilja ett statslån å 287,500 kr. för en järnväg från Klintehamn till Hablingbo. Aktier till ett velopp af 287,500 kr. ha redan tecknats, men man ser sig icke i stånd att på enskild väg anskaffa den resterande summan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *