Från landsbygden. Vall.

VALL, 4 febr.
Ett trefligt slädparti anordnades i lördags af ungdomen i Vall. Samlingen skedde vid Rosarfve, varifrån 10 fullsatta skjutsar startade vid 3-tiden. Skrattsalvor och afskedssalut, viftningar till dem som bekikade affärden och så bar det af. Vid Kysings hälsades cortégen med, flaggning och hurrarop och »lycka till» och så bar det vidare till Rackarehand, där uppehåll gjordes, hvarvid ångande »glyggare» kringbjödos, som smakade »förträffligt bra», som en af tösarne uttryckte sig. Se’n fortsatte man genom Atlingbo och Hogrän och kom så fram mot Vallbys i skymningen. Där blef det stopp, ty utmed ängen hade hopat sig metershöga hårda drifvor, som snöskottningsmanskapet icke fått bukt med den dagen. Man måste in öfver en åker, ett litet äfventyr alltså, ty det såg rätt farligt ut, när ett par nästar krånglade vid uppfarten till landsvägen. Efter framkomsten bjöds kaffe och dopp i långa banor, hvarefter musiken spelade upp till dans. Festligt och roligt blef det hela, kvällen, och icke minst muntrande vore da gamla, kära ringlekarna däri alla med lif och lust deltog. Heder och tack till dem, som ordnade det hela, och särskildt ett varmt tack till hr V. Pettersson med fru, som välvilligt upplåtit sitt trefna hem för ungdomens nöje den dagen.
En af deltagarne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *