Linköpingsscouternas besök.

I dag på förmiddagen har en utflykt företagits till Högklint och Röfvar Liljas håla. På hemvägen besöktes Kneippbyn och Visborgs slätt. På eftermiddagen idag äro scouterna inbjudna af Visby scoutkår till em enkel fest i Badhusparken, till hvilken festäfven Visby scoutgirls äro inbjudna. Morgondagen ägnas åt em utflykt till Snäckgärdet och Trojeborg med botanisering och egna öfningar. På torsdag har man tänkt göra en utflykt till Jakobsbergs utsiktstorn, äfven denma utflykt förenad med botanisering. Under fredagen slutligen företages emventuelt en tur till Dalhem, hvarefter scouterna på aftonen återvända hem öfver Norrköping.
Truppen står, som vi igår omnämde, under befäl af major von Feilitzen och löjtnant von Hofsten.
Hvarje afton förrättas korum, hvilken högtidlighet plägar samla en stor skara intresserade åhörare på vågbrytarkajen vid logementfartyget Visbys förtöjningsplats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1913
N:r 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *