Lönetillskott

har af k. m:t beviljats innehafvarne af följande prästerliga tjänster, att utgå ur prästerskapets löneregleringsfond för året 1 maj 1912 – 1 maj 1913: kyrkoherden i Garda pastorat 200 kr. och kyrkoherdarne i Rone och Vamlingbo pastorat 100 kr. hvardera.
K. m:t har äfven medgifvit, att följande lönetillskott må utgå till nedannämde i tjänst kvarstående, svagt aflönade kyrkoherdar till löneförbättring på grund af uppnådd hög tjänsteålder: i Fole pastorat A. M. Lindfors 200 kr., i Follingbo W. L. Klint 100 kr. och i Östergarn E. F. Berglund 200 kr., att utgå för innevarande ecklesiastikår ur prästerskapets löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *