Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Åkte kälke på fel ställe.
En yngling hade 25 jan. åkt kälke å Adelsgatan från Metodistkapallet till Hästgatan. Han fick betala skjutsen med 4 kr.

För förargelseväckande beteende
fick arbetaren Alfred Kaxlsson böta 10 kr.

Bakljuset släckt eller tändt?
En chaufför står som bekant tilltalad för att ha kört automobil utan att ha nummerskylten baktill belyst. t dag hördes två vittnen, af hvilka det ena påstod att lyset varit släckt. Målet uppsköts ytterligare.

Fem fyllerister
bötfäldes med vanliga belopp.

I misshandelsmålet
mellan arbefaren Emerik Nilsson och viciekorpralan Helge Johansson vid infanteriet dömdes parterna att böta 20 kr. hvardera.

(Kronohäktet).
För stöld
rannsakades i dag arbetaren Karl Johan Ludvig Alexander Hellström från Träkumla, som häktades här 28 sistl. jan. Vid förhör har han berättat angående ifrågavarande stöld, att han 14 september förlidet år sammanträffat med cementarbetaren K. Månsson och hemma hos denne förtärt spritdrycker så att han blifvit berusad. Han hade sedan under rusets inflytande tillgripit en silfverklocka med vidhängande kedja, hvilken han sedan för ett par kronor sålt till obekant person. Klockan hade af ägaren uppgifvits vara värd 15 kr. Hellström erkände stölden och förklarades villig att ersätta käranden förlusten. Han har förut varit straffad för misshandel och för 3:dje resan stöld: två stölder af dessa ha begåtts i Visby.
Stadsfiskalen överlämnade målet och yrkade ansvar för 4:de resan stöld. Efter enskild öfverlä,ggning dömde rätten den anklagade Hellström till 7 månaders straffarbete och att vara medborgerligt förtroende förlustig ett år utöfver strafftiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *