Jaktförbud.

För att i någon mån stäfja det hänsynslösa tjufskytte, som under senare tiden bedrifvits å undertecknades marker samt om möjligt rädda någon stamhare innan fridlysningstidens inträde, erinras härmed om den påföljd gällande jaktlagen bestämmer för jakt å annans ägor.
Etthundra kronor utlofvas i belöning åt den, som till undertecknad Svallingson anmäler öfverträdelse mot detta förbud, medförande den skyldiges ställande till laga, ansvar.
Klintehamn den 1 februari 1913.
Klintebys Aktiebolag,
Hunninge åboar,
Lilla- och Stora Snögrinda åboar,
Oskar Jakobsson, Loggarfve,
Johan Stengård, Loggarfve,
Karl Jakobsson, Svarfvare,
M. E. Svallingson för Ganne och Mölner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *