Arbetareföreningens begrafningskassa

hade igår årsmöte, hvarvid till styrelse ommaldes trädgårsdmästare Th. Rethwisch, ordf., kamretr I. Gustafison, sekr., barberare E. Gistedt, kassör, och som fjärde, styrelseledamot bokbindare K. V. Holmqvist Revisorer blefvo barberare Lars Söderling och konditor P. Schulze. Års- och revisionsberättelsern a föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Behållningen från 1911 utgjorde kr. 963:95; i nkomtserna under tret ha, upp,glått till kr. 109:20 ,och utgifterna voro endast kr. 3:20, hvadan behållningen till innevarande år utgjorde kr. 1,069:95.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *