Rättegångs- och polissaker.

Arbetaren Nicklas Endermark hade den 17 sistl. Jan. inne å den vid södra murgatan belägna krogen n:o 3 råkat i ordvexling med plåtslagaren J. Jönsson, i anledning hvaraf, sedan Endermark äfven börjat gå handgripligen tillväga, hade han från krogen utkörts. När Jönsson efter en stund aflägsnat sig, hade Endermark stått på lur utanför på gatan och kastat sten efter honom, deraf en träffat Jönsson i hufvudet helt nära ena tinningen, så att han börjat blöda, Endermark förnekade visserligen att hafva kastat sten efter Jönsson men medgat deremot att han gifvit honom ett slag med knuten hand. Bevisning förebragtes derom att i detsamma folk på Jönssons rop kommit tillstädes, Endermark stått öfver Jönsson med en sten i högra handen. Genom utslag den 16 dennes fäldes Endermark att undergå en månads fängelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *