Landtbruksriksdagen.

Som deltagare i nu pågående landtbrukentifte i Stockholm har öns riksdagsman hr G. Kolmodin såsom befullmäktigadt ombud för Gotlands län låtit anteckna sig. Hr Kolmodin valdes vid sammanträdet i onsdags förra veckan till ledamot i utskottet n:o 3, som har att behandla en motion angående stängselfrågan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *