Kvinligt yrkesregister 1913,

utgifvet af Berta Wiman, har nu utkommit. Det är nionde årgången af denna publikation, som allt mer och mer blifvit en oumbärlig uppslagsbok för allt som rör kvinlig yrkesverksamhet. Jämte det egentliga yrkesregistret, föreningsmeddelanden, upplysningar rörande utbildning, kompetensvillkor m. m. för olika yrken, innehåller boken en artikel om »Kvinnofrågor och kvinnokraf 1912» samt medföljer en broschyr »Det var en gång så», och dikten »Nu klinga högt, du svenska sång», bägge skrifna af utgifvarinnan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *