Kriget.

Fientligheterna återupptagas på måndag afton.
Neue Freie Presse meddelar: Bulgariska legationen i Wien har från Sofia mottagit telegram om att fientligheterna återuptagas om måndag kl. 7 e. m. Bulgariska högkvarteret har utfärdat en order om att hvarken främmande militärattacheer eller krigskorrespondenter få tillträde till krigsskådeplatsen.

Stormaktskrigets fantom aflägsnare.
Fremdenblatt skrilver, att älven om kriget utbryter på nytt komma stormakterna icke att företaga något utan, helt lugnt alvakta händelsernas gång. Fruktan för ett europeiskt krig ger allt mer och mer vika för hoppet om att makterna skola kunna bevara freden.

Janina är ej inneslutet.
Till Berliner Tageblatt telegraferas från Atén: Enligt underrättelser från grekiska högkvarter är Janina ännu icke inneslutet utan angripes fortfarande endast från sydfronten.

Ungturkarnes ställning stärkt.
Den ungturkiska regeringen har betydligt stärkt sin ställning genom en försonlig hållning till öfriga partier. Alla häktade utom Nazims broder ha frigifvits, och man förbereder en koncentrationsministär med medlemmar ur olika partier.
Uppgifterna iden europeiska pressen om bladiga strider och myteri vid turkiska fronten dementeras på ?????? ???? ?????? ???ringen, som till och med erbjuder europeiska korrespondenter att med egna ögon öfvertyga sig om truppernagfutmärkta hållning. Det anses att Balkanstateirna icke ämna försöka stormning af den befästade Tsjataldsjalinjen utan i stället koncentrera sig på Gallipoli för att genom dess eröfring få fri genomfart i Dardanellerna, hvarpå grekiska flottan kan visa sig framför Konstantinopel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *