Genom auktion

som förrättas å Sandelinska gården i Hemse (invid kyrkan) onsdagen den 5 instundande, februari. (torgdagen) kl 11 f. m. försäljes ett parti skånska grisar, omkring 8 å 10 veckor gamla. med betalningsanstånd till den 1 instundande september.
Hemse den 30 januari 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *