Entreprenadauktion.

Som för Endre pastorats bygnadsskyldiges räkning under instundande sommar kommer att uppföras en s. k drängstugubyggnad af trä på stenfot kommer entreprenadauktion dels å arbetet i sin helhet, dels å mureri-snickeri- och måleriarbetet hvar för sig att hållas i Endre kommunalrum torsdagen den 20 nästkommande februari kl. 2 e. m. Ritning och arbetsbeskrifning finnas tillgängliga i Endre prostgård. Entreprenören skall vara beredd att vid klubbslaget ställa borgen för arbetets ordentliga utförande rätt tid Pröfningsrätt förbehålles.
Endre den 30 jan. 1913.
Komitérane.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *