Eldsvåda i Klintehamn.

Eldsvåda utbröt vid 1-tiden i natt i ett folkskolan vid namnen tillhörigt ladugårdshus, hvilket nedbrann i grunden. Kl. 11 hade skolläraren varit ute och stängt till ladugården och hade då ej märkt något, och ännu så sent som kl. 12,30 hade personer passarat förbi, utan att några tecken tydde på eldsvåda. Skolhuset somligger omedelbart intill ladugården, var starkt hotadt, men tack vare rådande vindstilla och att folk med sprutor och redskap snabbt kom till platsen och det var tillgång på vatten, så kunde man vid 2-tiden anse sig som herre öfver elden. I ladugården funnos vid tillfället 4 kaniner och 19 höns, hvilka alla innebrändes. En lycka var, att elden utbröt så tidigt och att man så snart blef herre öfver densamma, ty kort efteråt började det blåsa starkt och hade eldsvådan inträffat då, skulle troligtvis skolhuset ej stått att rädda. Orsaken till eldens uppkomst är hittills okänd. Ladugården var försäkrad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *