Vill ej bli kyrkorådsledamot.

Victor Jaoobsson, Sixerfve i Viklau, har hos k. befhda anfört besvär öfver att han å kyrkostämma 28 decamber förlidet år i Viklau blifvit vald till kyrkorådsledamet. Som skäl för öfverklagandet anföras, att ärendet ej varit förberadt inom kyrkorådet och att föredragningslista saknades vid stämman. Besvärsskriftan ligger nu hos domkapitlet, till hvilkan myndighet länsstyrelsan öfverlämnat ärendet för laglikmätig behandling.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *