Afliden åldring.

Stadens äldsta manliga invånare, f. d. hammansägaren Petter Broström, afled i måndags i sitt hem å Länna härstädes i den höga åldern af nära 96 år.
Broström, som var född vid Björnungs i Lokrume, var i sin krafts dagar en driftig jordbrukare. För ungefär ett 10-tal år sedan flyttade åldringen till staden och slog sig ned å Länna, där han in i det sista åtnjutit en öm och trogen vård hos sin sonhustru, född Hallgren, hvilken nu står som närmast sörjande vid båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *